Sist brøytet

snowshovelHaver: 30.11.2017

 

Hva skjedde i BB 2015

Skrevet av Styret den 03 februar 2016

 

 

Blackbird R/C Modellflyklubb Follo i 2015.

 

Klubben.

 

Styremedlemmer har vært:  Ingolf Steffensen, formann, Kylle Øvergaard, sekretær, Sander R. Johansen,kasserer, Trond Kristiansen, Kjell Mangset, Espen Melvold, Brede Skaaden og Roy P.Johansen, skolesjef.

 

Det har vært avholdt styremøter stort sett hver måned; totalt 10.

 

Antall medlemmer pr 31.12.2015 var 110.

 

Arrangementer

 

Kombinert Pølsetreff/Påsketreff avholdt på Haver, med godt fremmøte, grunnet isforholdene på Årungen.

 

Sjøflytreff på Årungen med bra deltagelse.

 

Midtsommertreff ble som vanlig avholdt midt i ferietiden.

 

Haverrally uten det helt store fremmøte. Noe som nok skyldtes at værgudene ikke helt samarbeidet med oss.

 

Dugnader

 

Dugnaden i mai ble også denne gang lagt til en kveld midt i uken fordi mai tradisjonelt har vist seg som en vanskelig måned å avholde helgedugnader i. Dette grunnet konfirmasjoner, brylluper og andre dugnader. Løsningen fungerer, og det var godt fremmøte. Vi fikk bl.a. satt inn sårt tiltrengt ny inngangsdør, gitt av et medlem, i brakka.    

 

Høstdugnaden ble lagt til september; en måned tidligere enn før for å unngå  kollisjon med andre aktiviteter. Dette fungerer også, og i høst fikk vi bl.a. montert ny markise og bygget to nye startbord til erstatning for to gamle dårlige.

 

Innendørs flyging

 

 

 

Alliansehallen i Ski ble leid tre ganger på ettervinteren. Bra oppmøte hvor det ble solgt kaffe og vafler til et OK overskudd.

 

I høstsemesteret ble det avholdt tre inneflyginger med litt dårlig fremmøte på de to første , men fortsatt positivt økonomisk resultat.

 

Skoling

 

Denne sommeren har det vært mindre skoling enn tidligere. Skolesjef Roy Johansen, med Magnus Skjærstad som assistent, hadde en elev.

 

Drift

 

Vinteren 2014/15 ble Haver brøytet av en gjeng innsatsvillige medlemmer. Det kom godt med da det var veldig varierende forhold på Årungen. Nytt av året er at vi nå også legger ut ismelding på NVE sitt iskart.

 

Sommerdriften med Automower robotklipper fungerer fortsatt utmerket. Det var kun 4-5 utrykninger hvor klipperen hadde satt seg fast. Problemområdene utbedret fortløpende.

 

Med 6 solcellepaneler har vi nå tilstrekkelig kapasitet til nåværende behov. I tillegg brukes bensinaggregatet som backup. Noe som skjedde to ganger grunnet for lange perioder med dårlig vær og dermed for lite sol.

 

Vi lader nå kontinuerlig to batteribanker. En på  485 Ah som brukes til Automower og en på 510 Ah som går til brakka, startbordene og ladestasjon for flybatterier.

 

Investeringer

 

Det ble ikke foretatt nyinvesteringer i 2015, men det avsettes kr 5000,- til fremtidig fornying av materiell.

 

Økonomi

 

Styret anser at klubben har en tilfredstillende god økonomi, og budsjett lagt for 2015 balanserer med kr 63600,-.

 

Inntektskilder er medlemskontingenten pluss overskudd fra arrangementer. Kontingenten har for 2014 vært kr 400,- for senior og kr 200,- for junior medlemmer.

 

For god orden skyld opplyses om at det ikke deles ut styrehonorar eller godtgjørelse av noe slag.

 

Fremtiden

 

Økonomien i klubben er for tiden tilfredstillende.

 

Klubben har i 2015 som forventet hatt noe reduksjon i medlemstallet, og er forberedt på at vi også i år vil få noe frafall av gamle «sovende» medlemmer. Kontingenten er derfor hevet til kr 450,- for senior. Dette for å dekke inn drift pluss avsetninger til fremtidige fornyelser av materiell.

 

Utbedring og vedlikehold  av banen vil fortsette, og det planlegges også utbedring av veien ved innkjøringen til plassen.

 

Styret

 

Haver 25/01-16

 

Søk
Været på Haver
Onsdag 13.12.2017
Regnfra øst-sørøst-4°C0.7m/s
4.4mm
Torsdag 14.12.2017
Skyetfra øst-sørøst1°C2.2m/s
0mm
Fredag 15.12.2017
Skyet-3°C2.2m/s
0mm
Lørdag 16.12.2017
Delvis skyetfra nord-nordøst-7°C2.1m/s
0mm
Søndag 17.12.2017
Klarværfra nord-nordøst-12°C1.7m/s
0mm
Weather forecast from yr.no
Besøk
Vi har 24 gjester her nå