Årsmelding 2018

Skrevet av Styret den 24 januar 2018

 

 

 

Årsmelding Blackbird Modellflyklubb 2018.

Klubben.

Styret har bestått av  

Formann Ingolf Steffensen

Sekretær Kjell Mangset

Kasserer Espen Melvold

Styremedlemmer Trond Kristiansen,, Brede Skaaden, Hugo Berthelsen og Sander R. Johansen.

Revisor Øyvind Ødegård

Valgkomité Hugo Bertehlsen og Øyvind Ødegård.

Det har vært avholdt styremøter stort sett hver måned; totalt 10.

Antall medlemmer pr 31.12.2018  var 102.

Årsmøte med valg ble avholdt på Haver i mai.  7 stemmeberettige medlemmer inklusiv 6 fra det sittende styret møtte frem. Hele det sittende styret ble valgt til å fortsette, og konstituerte seg på første etterfølgende styremøte.

Det ble bestemt at klubben endrer navn til Blackbird Modellflyklubb

Dermed var alt klart for registrering i Brønnøysundregisteret. Det ble gjort, og klubben fikk organisasjonsnummer, ble registrert i Grasrotandelen og opprettet konto i Dnb. Neste skritt var å få på plass en Vippsløsning for betalinger ved klubbarrangementer, og det fungerer nå veldig bra.

Arrangementer

Pølsetreff ble avholdt på Årungen. Selv med snøvær og vind ble det brukbart fremmøte hvor det både ble fløyet og, kanskje mest, spist pølser.

2den påskedag 02.04 ble det også i år avholdt Påsketreff. Denne gang på Årungen i et fantastisk flott påskevær som ga stort fremmøte og mye flyging.  

Sjøflytreff på Årungen med bra deltagelse selv om det var litt vind.

Midtsommertreff ble som vanlig avholdt midt i ferietiden med bra oppmøte i flott sommervær. På det meste var det 15 biler på P-plassen.

Haverrally 26.08 ble denne gang avholdt i flott sommervær og nesten vindstille. Godt fremmøte og god stemning med 22 biler på parkeringen på det meste.

Dugnader

Dugnaden i mai ble også denne gang lagt til en kveld midt i uken fordi mai tradisjonelt har vist seg som en vanskelig måned å avholde helgedugnader i. Dette grunnet konfirmasjoner, brylluper og andre dugnader. Bra fremmøte. 11 deltagere sørget for at krattet ble lagt ned i sør og øst, traktor og snøfresere fikk oljeskift og det ble ellers ryddet inne og ute.

Høstdugnaden ble lagt til september for unngå konkurranse med andre aktiviteter. Dette fungerer også. Bra fremmøte. 10 deltagere  fikk  bl.a. satt opp brøytestikker, fylt på sand og jevnet banen, hentet inn, hogd og kløvd et par trær til ved og ryddet brakke, container og garasje.

Innendørs flyging

 

Alliansehallen i Ski ble leid to ganger på ettervinteren. Bra oppmøte hvor det ble solgt kaffe og vafler til et lite overskudd.

Det ble også holdt to inneflyginger på høsten. Ikke det helt store fremmøte, men totalt så vidt i balanse økonomisk.

Skoling

3 påmeldte elever til skoling denne sesongen hvorav 2 fullførte under Kay Krogstadmo´s kyndige ledelse.

 

Drift

Også vinteren 2017/18 ble Haver brøytet av en gjeng innsatsvillige medlemmer.

Brøyting av veien inn ble igjen satt bort til Knut Veiteberg for kr 5000,- pluss moms. Fungerte veldig bra.

I tillegg brøytet han banen en gang da det kom 40 cm i løpet av et døgn. Pris kr 1000,- pluss moms.

Isforholdene på Årungen var denne vinteren veldig bra med mye aktivitet helt til etter påsketreffet 2de april.

Forsommeren var unormalt varm og tørr, og det var en lang periode med ekstrem skogbrannfare med derav følgende offentlig forbud mot all bruk av åpen ild i skog og mark. Klubben gikk derfor ut med henstilling til medlemmene om å avstå fra flyging med elektromodeller til forbudet ble opphevet. Dette grunnet brannfaren i lipoceller ved eventuelt krasj. Henstillingen ble lojalt fulgt opp av medlemmene, og dermed var det ganske lite aktivitet på flyplassen i denne perioden. 

Sommerdriften med Automower robotklipper fungerer fortsatt utmerket. Vi hadde et tilfelle hvor elg tråkket av begrensningskabelen, men for øvrig hadde vi ikke driftstans hele sommeren. Det virker som den nye klipperen  takler overflateproblemer bedre enn den gamle.  Problemområder utbedret fortløpende.

Med 6 solcellepaneler har vi nå tilstrekkelig kapasitet til nåværende behov. I tillegg brukes bensinaggregatet som backup. Den nye klipperen er nok også mer effektiv ang strømforbruk, og denne sommeren har det ikke vært behov for suppleringslading.

Vi lader fortsatt kontinuerlig to batteribanker fra 6 solcellepanel. En på  475 Ah som brukes til Automower og en på 510 Ah som går til brakka, startbordene og ladestasjon for flybatterier.

Investeringer

I oktober 2017 ble det også kjøpt inn ny Husquarna Automower med 25 % høstrabatt. Pris 26250,-

Dette ble gjort med tanke på at det kan være lurt å bytte mens den gamle fortsatt har brukbar salgsverdi. Den gamle Automoweren ble solgt i mai for kr 10 000,-.

 

 

Økonomi

Styret anser at klubben har en tilfredstillende god økonomi, og budsjett lagt for 2019 balanserer med kr 93832,-.

Inntektskilder er medlemskontingenten pluss overskudd fra arrangementer.

I tillegg har vi siden juni innkassert kr 4956,- fra Grasrotandelen.

Kontingenten har for 2018 vært kr 500,- for senior og kr 200,- for junior medlemmer.

For god orden skyld opplyses om at det ikke deles ut styrehonorar eller godtgjørelse av noe slag.

Fremtiden

Klubben har i 2018 hatt en gledelig økning i medlemstallet på ca 5%. Noe som nok til en stor del skyldes de fine forholdene vi hadde på Årungen gjennom vinteren. Vi er likevel forberedt på at vi kan få noe frafall av gamle «sovende» medlemmer. Kontingenten er bestemt fastholdt for 2019 til kr 500,- for senior og 250 for junior. Dette for å dekke inn drift pluss avsetninger til fremtidige fornyelser av materiell.

Utbedring og vedlikehold  av banen vil fortsette.

Styret

Haver 21/01-19

 

 

 

Søk
Besøk
Vi har 3 gjester her nå

bilde