Årsmøte

Skrevet av Styret den 26 april 2021

 

 

Protokoll fra årsmøte i 

Blackbird  Modellflykubb  2020/2021  

 

Torsdag  15.04.2021 kl. 18:00  

Årsmøtet ble holdt online på plattformen Microsoft Teams. 

 

 Sakliste:   
 1. Leder, Brede Skaaden ønsket velkommen.  

 1. Valg av møteleder og referent.  

Espen Melvold ble valgt til møteleder. 

Kjell Mangset ble valgt til referent. 

Begge valg var enstemmig. 

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 

Det var 5 fremmøtte og alle ble godkjent som stemmeberettigede. 

 1. Godkjenne innkalling og sakliste.  

 Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent. 

 1. Velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

Tor Andreassen og Ingolf Steffensen ble valgt. 

Enstemmig. 

 1. Behandle klubbens årsberetning for 2019 og 2020. 

Klubbens årsmelding for 2019 0g 2020 ble godkjent. 

Enstemmig. 

 1. Behandle klubbens regnskap i revidert stand for 2019 og 2020.   

Klubbens reviderte regnskap for 2019 og 2020 ble godkjent. 

Enstemmig. 

 1. Behandle styrets forslag til vedtektsendringer. 

 Styrets forslag til vedtektsendringer vedtatt. 

Enstemmig. 

 1. Behandle eventuelle innkomne forslag og saker. 

Det hadde ikke kommet inn noe forslag eller saker. 

 1. Fastsette medlemskontingent for 2022  

Medlemskontingenten for 2022 ble vedtatt til 600 kr pr. år. 

Enstemmig. 

 1. Vedta budsjett for 2021.   

Budsjett for 2021, slik som foreslått av styret, ble vedtatt. 

Enstemmig. 

 1. Følgende valg ble foretatt:   

     1.Leder. 

Brede Skaaden (gjenvalgt). 

     2.Kasserer. 

Espen Melvold (gjenvalgt). 

 1. Sekretær. 

 Kjell Mangset (gjenvalgt). 

 1. 3 styremedlemmer. 

Ingolf Steffensen (gjenvalgt). 

Trond Kristiansen (gjenvalgt). 

 Jørgen Marius Ramdahl (ny). 

 1. Revisor for regnskapet for 2021  

Øyvind Ødegård (gjenvalgt). 

 Alle ble valgt enstemmig. 

 1. Valgkomite med 2 medlemmer.  

Det var ikke mulig å velge valgkomite. Styret arbeider videre med saken. 

 

 Referent. 

 Kjell Mangset 

 

 Lest og godkjent 
 

 Drøbak 21/4-21 

 Ingolf R Steffensen 

 

 Langhus 25/4 

 Tor Andreassen 

 

Søk
Besøk
Vi har 8 gjester her nå
No images

bilde