Viktig ! Vi følger smitteverntiltak som til enhver tid er gjeldene for vårt område.

 

Hele anlegget inklusive brakke, terasse og tekniske installasjoner er gjenåpnet fra og med i dag 15.04.2021. Vi forutsetter at alle besøkende følger gjeldene regler med hensyn til avstand og personlige pålagte tiltak. Vi henstiller alle besøkende om å notere navn i loggen inne i brakka i tilfelle smittesporing skulle bli nødvendig.

              

 Styret følger til enhver tid med på føringer fra Helsedirektoratet, og endringer kan komme, enten den ene eller den andre veien.

Sist klippet depot/parkering

murr1Depot: 14.06 , P-plassene: 14.06

19 august 2019

Havercam

bilde

Søk
Besøk
Vi har 2 gjester her nå

Værstasjon

bilde