Viktig ! Vi henstiller alle om å respektere de ekstraordinære smittetiltakene som er iverksatt fram til 31.januar.

Det betyr i praksis at plassen er stengt for aktivitet forbundet med hobbyen vår !

 

                                                                                                          

Styret følger til enhver tid med på føringer fra Helsedirektoratet, og endringer kan komme, enten den ene eller den andre veien.

Sist brøytet

snowshovelHaver: 16.01.2021

Årungen: 

Istykkelse: 18.01.2021  15 cm innerst i bukta, 12 cm ute ved odden. Noen steder med overvann.

19 august 2019

Havercam

bilde

Søk
Besøk
Vi har 2 gjester her nå

Værstasjon

bilde