Viktig ! Vi følger smitteverntiltak som til enhver tid er gjeldene for vårt område.

 

Hele anlegget inklusive brakke, terasse og tekniske installasjoner er åpent. Vi forutsetter at alle besøkende følger gjeldene regler med hensyn til avstand og personlige pålagte tiltak. Vi henstiller alle besøkende om å notere navn i loggen inne i brakka i tilfelle smittesporing skulle bli nødvendig.

              

 Styret følger til enhver tid med på føringer fra Helsedirektoratet, og endringer kan komme, enten den ene eller den andre veien.

Sist klippet depot/parkering

murr1Depot: 17.09, P-plassene: 17.09

19 april 2021

Dugnad

Velkommen til høstens dugnad på Haver

Lørdag 25.09  kl 1200

 

Vi håper å få til:

Fylle opp i dumper i området sør for elektrobanen. 

Vedhogst. 

Sette opp brøytestenger. 

Fikse takrenne. 

Tømme tønna for vann. 

Vaske solcellepaneler . 

Oppgradere og rette opp startbordene. 

Feie over brakka og konteineren. 

Feie pipa. 

 

Ta gjerne  med eget utstyr som, rive, spade, motorsag, ryddesag.

 

Servering av pølser og brus etter endt økt

Vi sees!

 

19 august 2019

Havercam

bilde

Søk
Besøk
Vi har 3 gjester her nå

Værstasjon

bilde