Blackbird Modellflyklubb

-legger til rette for modellflyaktiviteter i Follo

Bli medlem

Hvis du vil bli medlem kan du laste ned og fylle ut PDF-Skjemaet nedenfor.
Når du har fylt ut skjemaet, sender du det på mail til styret@blackbird-rc.net


Kontigent:
Medlem eldre enn 18 år: kr. 600,-
Medlem 18 år og under: kr. 300,-
Skoling: kr. 300,-

Kontonummer 1506.10.46744

VIPPS #529027

Gjesteflygning:

Gjesteflygning tillates kun ifølge med en av våre registrerte medlemmer og koster kr. 100,- pr dag.