Blackbird Modellflyklubb

-legger til rette for modellflyaktiviteter i Follo

Styret

Epost til styret sendes til: styret@blackbird-rc.net 

Styret i Blackbird 2023

Formann:
Brede Skaaden,

Styremedlem:
Ingolf Steffensen,

    

Kasserer:

Espen Melvold,

Styremedlem:
Trond Kristiansen,

Kanal: 54 , 62 , 68 og 75 

Styremedlem:
Hugo Berthelsen

Styremedlem:
Geir Nicklasson

Styremedlem:
Steinar Johannessen