Blackbird Modellflyklubb

-legger til rette for modellflyaktiviteter i Follo

Kjekt å vite om is

Kjekt å vite om isen:

Utsett ikke deg selv eller andre for fare. Ha respekt for isen.


Is er et spennende medium. Ved null grader er den myk og seig, men ved 20 til 30 minusgrader er den sprø som glass. Styrken varierer mye. Ren frossen is er sterkest, mens is blandet med snø er seig. Sjøis er et kapittel for seg selv. Ren, frossen is kalles stålis og tåler store belastninger:

4 centimeter is tåler en mann
5 centimeter is bærer 100 kilo
10 centimeter tåler 400 kilo eller mann og hest
20 centimeter tåler en menneskemasse eller en bil
30 centimeter tåler tre tonns lastebil

Ved vindstille vær uten snø på isen vokser istykkelsen med 2,4 millimeter pr. minusgrad pr. døgn. Ved -20 grader bli altså isen nesten fem centimeter tykk i løpet av ett døgn. Om det begynner å blåse etter at den første ishinnen har lagt seg, vokser isens tykkelse enda raskere. 
Hogg hull i isen med en øks, et isbor, eller en kniv. Kjenn ikke bare hvor tykk den er, men se også etter hva den består av. Stålis, snøis, flere lag med vann eller slaps i mellom. Er du ikke kjent i området, kan lokale isfiskere eller kjentfolk gi deg råd om isen. Den pleier å være lik fra år til år. Pass på for utløp og innsig av elver og bekker da isen her er betydelig tynnere. Legg også merke til mørke flekker i snøen som legger seg oppå isen. Dette kan gi indikasjoner på varmere kilder og undervann på utrygge steder. På vårvinteren skjer en forandring i isen. Den består ikke lenger av mikroskopiske iskrystaller, men blir til lange hvite isnåler som til slutt faller fra hverandre som sørpe. Når denne krystallprosessen er kommet langt nok, bærer selv ikke en halv meter tykk is. Slik is bærer gjerne tidlig om morgen når det har vært kuldegrader, lengre utpå dagen tiner den igjen og brister.

 Isen krever respekt som alle andre naturtyper.

Mulige kjennetegn på dårlig is:
1. Snølaget er tynnere.
2. Isen knaker under deg.
3. Isen har mørkere flekker eller partier
4. Isen er melkehvit på vårvinteren.
5. Det blir overvann ettersom du går.
6. Isen gynger eller gir seg mens du går.

Klikk på kartet for is-observasjoner